بررسی تاثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند

بررسی تاثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند

برند مبتنی بر دیدگاه مصرف کننده می تواند منجر به درآمد بیشتر، هزینه های پایین تر و در نهایت سودآوری شرکت گردد. محققان بازاریابی علاقه زیادی برای درک ماهیت برند و نتایج ایجادشده در وابستگی و ارتباط برند و مصرف کننده دارند. توجه به افزایش روابط بين مصرف کننده و برنده مفاهیمی مانند از خودگذشتگی برند، شور و اشتیاق برند و عشق به برند را به وجود می آورد. علاوه بر این توجه به نتایج این ارتباط باعث ظهور و پیدایش مفاهیمی نظير «حمایت برند» و «بشارت برند» شده است.

تعریف بشارت برند

بشارت برند نوعی رفتار پر جنب و جوش درباره برند است که شامل خرید برنده تعریف و تمجید از برند و قانع کردن دیگران برای پذیرش برند با تحقیر کردن و بدگویی از برندهای دیگر است. در چند دهه گذشته اگرچه، فناوری های پیشرفته باعث افزایش توانایی و قابلیت مصرف کنندگان در انجام خرید و بروز رفتارهای اجتماعی شده است. عواملی مانند توانایی حضور در تمام نقاط و در همه زمان ها با استفاده از اینترنت، از جمله دسترسی راحت از طریق گوشی های همراه و تپلت، افزایش مشتریانی که به دنبال جستجو و ارائه اطلاعات مربوط به برند هستند که آنها با تسهیلاتی که ایجادشده و شبکه های اجتماعی می توانند نظرات آنلاین خود را در مورد محصولات و برندها بگذارند که این امر باعث افزایش نگرانی سازمانهای عصر حاضر شده است. آنها دریافت اند که ارتباط مصرف کننده و برند می تواند رفتار مصرف کنندگان دیگر، فروش و درنهایت ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل است که باید تأثير ارتباط برند مصرف کننده بر بشارت برند مورد توجه و بررسی قرار گیرد و سازمانها به دنبال استفاده از مزایای بشارت برند و بهره مندی از آن هستند.

اهمیت برندسازی در بازاریابی

از جمله ویژگی های عصر حاضر بازارهای متلاطم و رقابت شديد آن است. در این میان بنگاه ها و واحدهای تجاری برای دست یابی به اهداف اصلی شکل گیری خود، با چالش های زیادی مواجه هستند. با توجه به ویژگی های بازار، مشتریان و رفتارهای آن برای بنگاه ها مورد توجه و حائز اهميت است. بنگاه ها می کوشند تا با استفاده از فنون بازاریابی مشتریان جدید را به سمت و سوی خود جذب و مشتریان موجود را حفظ نمایند. از جمله این اقدامات برند سازی است به کارگیری این استراتژی از آن رو حائز اهمیت است که با ایجاد تعهد و وفاداری به یک برند مشتریان در هر موقعیتی حامی شرکت خواهند بود. حد اعلای این استراتژی زمانی است که مشتری خود را جزئی از خانواده بزرگی که با این برند معرفی شده است، بداند. این امر سبب شده است تا تحقیقات بازاریابی پا را فراتر گذارند و نگاه به مشتری از نگاه صرف خریدار و مصرف کننده را به سمت و سوی مشتریان حامی برند و مبلغ شرکت و محصولات بیرد.

رابطه اعتماد به برند و بشارت برند

در این مطلب به تأثیر متغیرهای اعتماد و هویت برند بر متغير بشارت برند که به گونه ای نشان دهنده رفتارهای حمایتی از برند است، پرداخته شده است. نتایج نشان داد که اعتماد به برند تأثیر مثبت و مستقیم بر بشارت برند و رفتارهای ارتباطی برند و مصرف کننده دارد. هویت کسب شده از برند نزد مشتریان به طور مثبت می تواند بر بشارت برند به وسیله وی در نزد سایر مشتریان تأثیرگذار باشد، این بدین معناست که هرچه هویت کسب شده از یک برند در نزد مشتری بیشتر باشد و جهت شناسایی خود نزد دیگران، جوامع و گروه های اجتماعی از آن برند استفاده نماید، به همان نسبت رفتارهای مبشر گونه وی که شامل رند با خريد آن، تبلیغات مثبت از برند در جوامع و گروه ها افزایش می یابد.

اعتماد مشتری مهمترین دارایی شرکت ها

بازاریابان می توانند از اعتماد و هویت برند برای دستیابی به رفتارهای حامی گرایانه و مبشر گونه مشتریان استفاده نمایند. چراکه بشارت برند نه تنها باعث حفظ و خرید مجدد مشتری میگردد، بلکه باعث تبلیغات و حمایت شدید مشتریان از برند میگردد. این امر باعث کاهش هزینه های بازاریابی و تبلیغات می گردد، همچنین به نوعی مشتریان را در برابر تبلیغات منفی رقبا بی توجه و بی میل می نماید. از این رو می توان این گونه به مدیران و سازمان ها بیان نمود که اعتماد مهم ترین لطف مشتری به سازمان است و به عنوان یکی از مهم ترین دارایی شرکت ها و سازمان ها مطرح می گردد.

 

برند آماده
مرکز فروش برندهای آماده نیهاد دارای مجموعه ای بی نظیر از بهترین برندهای آماده واگذاری و نقل و انتقل در زمینه‌های گوناگون