تمیز برند از مفهوم های مشابه

تمیز  برند  از مفهوم های مشابه

ارزش اقتصادی برند بعنوان یکی از اموال ذهنی بنگاهها بسیار قابل توجه می باشد؛ حتی گاه فراتر از ارزش اموال فیزیکی و مادی بنگاه می باشد بصورتیکه در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان، تحت حمایت قانونی قرار دارد. البته روشهای حمایت از برند در کشورهای مختلف، متفاوت می باشد از جمله روش ها: یک قانون ساده، ترکیبی از قانون های مدنی، کیفری و تجاری، حقوق عمل های تجاری، قانون های نشان تجاری و برند ، کامن لا، اصول رقابت غیر منصفانه.

برای مثال در ارمنستان، اردن و کامبوج برای آن قانون خاصی وجود دارد. برخی دیگر همثل قانون رقابت غیرمنصفانه جمهوری خلق چین در قالب کلی رقابت غیر منصفانه از آن حمایت کرده اند، برخی کشورهای دیگر همثل مصر و فرانسه در قانون های عام مالکیت فکری خود به آن پرداخته اند. در کشور ایالات متحده امریکا در سطح فدرال قانون خاصی درباره نام های تجاری وجود ندارد، اما نحوه حمايت به ایالات واگذار شده می باشد. آنچه در این میان مشابه می باشد، تأکید حقوق این کشورها بر ضرورت حمایت از برند می باشد.

تعریف برند

برند ، اسمی می باشد برای تشخیص یک تاجر یا تجارتخانه و تمییز آن از رقیبان.نام تجاری از دارایی های یک شرکت می باشد از مبحث های پر اهمیت و کلیدی حقوق تجارت محسوب می شود؛ اما مبحث های حقوقی برند بسیار وسیع تر و فراتر از ثبت نام بازرگانان و یا تاجران در دفتری مهر و موم شده در شعبه ای از اداره ثبت می باشد. امروزه، برند در کنار نشان تجاری یکی از عنصر های پر اهمیت تجارت و مالکیت فکری و مبحث های گمرکی می باشد و مقابله با جعل و شبیه سازی و نقض آن مورد توجه کشورها می باشد.از آنجا که این موضوع یک دارایی فکری می باشد، از موضوعات قابل بحث در حوزه حقوق مالکیت فکری به شمار می آید.

نوشته های تخصصی حوزه مالکیت فکری، مفهوم برند با مفهوم های دیگری مثل برند و علامت تجاری ترکیب شده است. البته این ترکیب مخصوص حقوق نمی باشد و این مفهوم ها به صورت مشابه در علوم بازاریابی، اقتصاد، مدیریت و شبیه آن می باشد استاستفاده می شود، اما از آنجا که جنبه سرمایه فکری بودن این مفهوم های در علوم مذکور بیشتر مدنظر می باشد، این اشتباه تاحدی معقول به نظر می رسد، با این حال، در علم حقوق که باید مبحث های بسیار دقیق بحث شود این اشتباه پذیرفتنی نخواهد بود.

برای دیدن لیست برند های آماده از این صفحه دیدن نمایید.

مفهوم شناسی از آن جهت در علوم انسانی و به ویژه حقوق اهمیت دارد که مفهوم های، ابزار تحلیل علمی اند؛ ابزاری که به کمک آنان، می توان اندیشید و تحلیل کرد. به تعبیر دیگر، می توان مفهوم شناسی را تلاشی برای کشف زوایای پنهان حاکم بر یک موضوع دانست؛ از این رو می باشد که فرانسوا ژنی ، حقوقدان بزرگ فرانسوی، مفهوم شناسی را ابزاری اساسی برای پیشروی در راه شناخت احکامی می داند که بر توجیه یک عمل بار می شود؟

مفهوم برند

گاها به جای برند از کلمه دیگری مثل اسم تجاری با نام بازرگانی نیز یاد میشود؛ در لغتنامه دهخدا نام و اسم مترادف گرفته شده اند و عرف نیز تمایزی بین آنان قائل نیست. قانون گذار نیز در مراحل متفاوت از آنان به جای همدیگر می باشداستفاده کرده و دکترین حقوقی نیز بر یکسانی این معنا صحه گذاشته است. همچنین، عده ای از اساتید در کتاب های حقوقی از عنوان برند می باشداستفاده کرده و گروهی نیز کلمه اسم تجاری را به کار برده و برخی نیز هردو عنوان و با عناوین دیگر را به طور مترادف می باشدعمال کرده اند . اساسا کلمه اسم در کلمه «اسم تجارتی و کلمه نام در کلمه برند ، مترادف اند. در زبان فارسی به ترکیبی از حروف یا اعداد اسم یا نام گفته می شود و کسی به یک شکل، علامت، طرح و مسائلی از این دست، لفظ اسم یا نام اطلاق نمی کند.

در شرکت های تجارتی اسم تجارتی با اسم شرکت متحد می باشد. با این حال، بر تعریف ایشان انتقاداتی وارد می باشد از جمله این که آنچه ایشان به عنوان برند تعریف کرده اند با ثبت تجاری منطبق می باشد که البته این دو مفهوم مبحثهای متفاوتی می باشند و آنچه ایشان به عنوان اسم تجاری پنداشتند امروزه دقیقا با نظر به قانون های جدید و تعاریف موجود با برند تشابه زیادی دارا می باشد. در آخر این تعریف ایشان گفته اند در شرکت های تجارتی اسم تجاری با اسم شرکت متحد می باشد. البته ضرورتا این چنین نمی باشد و می تواند این دو با یکدیگر متفاوت باشند.

در قانون های نیز یک اصطلاح واحد وجود ندارد و هم از کلمه ا برند » و هم «اسم تجاری، می باشداستفاده شده می باشد؛ برای مثال، مواد ۵۷۶ تا ۵۸۲ در قانون تجارت، ماده ۱۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه بیست و ششم اسفندماه سال ۱۳۱۰، بند ۵ ماده ۱ در آیین نامه وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و تشکیلات آن مصوب سال ۱۳۲۷ وزارت دادگستري، بند الف ماده ۱ در آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی اجناس دارویی، خوراکی و آرایشی مصوب سوم اردیبهشت سال ۱۳۲۸ هیأت وزیران، ماده ۳ ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ و بند د ماده آ در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب۸۰ / ۱۲ / ۱۹ و در ماده ۱۱۲ لایحه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی از کلمه «اسم تجاری و با اسامی تجاری، می باشد استفاده شده است. از طرفی دیگر، در بند ۲ ماده ۱ طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب سال ۱۳۴۰ وزارت دادگستری، در ماده 33 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۲ / ۲۷/ ۱۳۴۵، بند ب ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲، بند ج ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶، بند ۲ ماده ۶ آیین نامه ساماندهی فروشگاههای مجازی مصوب ۱۳۸۸/ ۹ / ۲۱ وزیر بازرگانی و در نهایت در ماده ۶۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) مصوب ۸۹/ ۱۰ /۳۰ ، از عنوان آ برند ، و با نام های تجاری، می باشداستفاده شده می باشد.

در این صفحه برند های لوازم خانگی مارا ببینید.

نکته دوم این که قيد «تجاری» در کلمه ا برند »، مفهوم وسیعی دارد و حوزه صنعت، تجارت، معدن، کشاورزی و خدمات را شامل می شود. در زبان انگلیسی Trade مفهوم گسترده ای دارد و شامل بازرگانی، صنعت، خدمات و کشاورزی می باشد و Commerce به معنای خاص بازرگانی می باشد که شامل خرید و فروش و مسائل مربوط به آن نظیر حمل و نقل می باشد. Business به معنی کسب و کار می باشد که مصداقی از Commerce محسوب شده و به معنای فعالیت در یک صنف خاص تجاری می باشد و بسیار مضیق می باشد. بنابراین، می باشدعمال بیشتر کلمه Trade name برای این مفهوم، خود نشان دهنده این می باشد که تجارت به معنی عام مدنظر بوده و برند می تواند مصادیق متعددی هم در بازرگانی و هم در خدمات، صنعت و کشاورزی داشته باشد.

سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در تعریف برند گفته می باشد: «یک برند یا بازرگانی نام یا عنوانی می باشد که یک شرکت را متمایز می کند. این تعریف بسیار ناقص می باشد و تنها به اشخاص حقوقی و از میان آنان هم تنها به شرکت ها تعلق می یابد.

این سازمان در جای دیگر می گوید: برند نام کامل تجارت شما می باشد که معمولا در بر گیرنده کلماتی همچون شرکت، شرکا، سهامی و مثل آن می باشد. نقص این تعریف در این می باشد که برند معادل نام شرکت دانسته می شود اما ممکن می باشد این دو متفاوت بوده و برند اساسا مفهومی مجزا از نام شرکت باشد...

 ثبت  نیهاد آماده ارائه خدمات به شماست.

دیکشنری بلکس لا زیر عنوان Trade name این گونه آورده است: «یک نام، عنوان یا نماد که برای تشخیص یک شرکت، مؤسسه یا فعالیت تجاری (در مقابل یک محصول یا خدمت) می باشداستفاده می شود؛ نامی که تحت آن یک تاجر فعالیت می کند. تعریف بلكس لا به نظر کاملتر می آید که هم شخص های حقیقی و هم حقوقی را ذکر کرده است و همچنین به ماهیت نام تجاری اشاره می کند که به تاجر متعلق می باشد.

برند آماده
مرکز فروش برندهای آماده نیهاد دارای مجموعه ای بی نظیر از بهترین برندهای آماده واگذاری و نقل و انتقل در زمینه‌های گوناگون