عوامل مؤثر بر وفاداری به برند در رسانه های اجتماعی

عوامل مؤثر بر وفاداری به برند در رسانه های اجتماعی

با توجه به چشم اندازی از جامعه نام تجاری (برند) به همراه اعتماد و تعهد به نام تجاری و ادبیات وفاداری هدف ما این است که نشان دهیم چگونه جوامع نام تجاری (برند) بر پا به رسانه های اجتماعی، بر روی عناصری از مدل مشتری محور و وفاداری و تعهد به نام تجاری تأثیر می گذارد و با بررسی میزان تأثیر هریک از این عوامل، پیشنهادات کاربردی جهت بهبود بن عوامل در این رساندها معرفی گردیده است، در این مطالعه که بر اساس طرح پژوهش توصیفی و از نظر هدف کاربردی می باشد در تجزیه و تحلیل دادهای گردآوری شده از تحلیل عاملی، تحلیل همبستگی (پیرسون) و برای آزمون فرضیه ها و بررسی روابط بین متغیرها، آزمون های همبستگی و مقایسه ای و دیگر آزمون های مورد نیاز از آمار استنباطی به کمک نرم افزارهای تحلیل آماری جهت تحلیل عاملی سازه ها استفاده شده است. همچنین از روش مدل سازی معادلات ساختاري جهت برازش مدل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که جامعه نام تجاری در رسانه اجتماعی بر رابطه مشتری محصول و نام و نشان تجاری و شرکت و سایر مشتریان موثر بوده، همچنین بهبود روابط مشتریان با شرکت، محصول و سایر مشتریان موجب افزایش اعتماد مشتریان به نام و نشان تجاری (برند) خواهد شد و در نهایت تعهد و وفاداری مشتریان به نام و نشان تجاری (برند) نیز افزایش می یابد.

برندینگ در رسانه های اجتماعی

بحث های جاری درباره موضوع برندینگ (نام و نشان گذاری تجاری) در رسانه های اجتماعی وجود دارند. به عنوان مثال فیس بوک به تنهایی یک مشخصه از رسانه های اجتماعی است که تا کنون بیش از ۹۵۵ میلیون کاربر فعال دارد که کلی این کاربران حداقل یک بار در هر ۳۰ روز به سیستم وارد می شوند و در واقع نیمی از این کاربران فعال، هر روز وارد فیس بوک می شوند. به طور متوسط مصرف کنندگان رسانه های اجتماعی برخط (آنلاین) تقریبا یک سوم از وقت خود را به آن اختصاص می دهند که می تواند نشان دهندهی تأثیر رسانه های اجتماعی در سبک و شیوه ی زندگی افراد، تعاملات با یکدیگر، دوستان، جامعه برند و اعضای آن جامعه باشد که از آن طریق به اهمیت بیش از پیش این موضوع می توان پی برد.

رابطه رسانه های اجتماعی و وفاداری مشتریان

با توجه به محبوب بودن و داشتن توانایی جوامع مجازی در به هم پیوستن مردم هم فکر و متفاوت در کسب و کارها برخی فرزانگان و محققان صنایع مشتاقانه این کسب و کارها را برای حضور در رسانه های اجتماعی و پیشی گرفتن در آن به منظور بقای خود تشویق می کنند . وفاداری مشتریان، امروزه کلید موفقیت تجاری محسوب می شود. با افزایش وفاداری مشتریان سهم بازار و میزان سوددهی بنگاه اقتصادی بالا می رود. درک بازار با برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی های مناسب جهت وفادار کردن مشتریان و افزایش تر وفاداری آنها، منافع بلند مدت برای بنگاه های اقتصادی به وجود می آورد. اهمیت ایجاد و حفظ وفاداری مشتری در میان رسانه های اجتماعی تبدیل به تمرکزی روشن تر در بازاریابی شده است. سطح بالای فاداری مشتریان به نام تجاری باعث ایجاد یک سری مزیتهای رقابتی برای شرکتها و تأثیر مثبت بر افزایش درآمد نام تجاری و کاهش هزینه های بازاریابی می گردد دلایل و نیازهای متنوع کاریران روز به روز بر رشد و دامنه گسترش رسانه های اجتماعی می افزاید. کاربران گوناگون در سطوح مختلف سنی، تحصیلی، فرهنگی و با جنسیت، تژاد و زبانهای متفاوت بر حسب علائق، اهداف، دلایل و نیازهای خود طیف وسیعی از محتوا را تولید و یا بازنشر می کنند. در نتیجه استفاده و وابستگی به رسانه های اجتماعی رشدی روز افزون داشته و جایگاه مشخصی را در زندگی فرد پیدا خواهد کرد. و پس از مدتی، جزئی از سبک زندگی فردی و جمعی افراد یک جامعه خواهد شد.

برای فروش برند آماده خود لینک را کلیک کنید.

همچنین رسانه های اجتماعی بک فرصت منحصر به فرد برای نام و نشان تجاری (برند) در جهت تقویت روابط با مشتریان می باشد. در نتیجه شناخت و بررسی ابعاد مختلف رسانه های اجتماعی و تأثیر آن بر وفاداری و تعهد به نام و نشان تجاری (برند) امری لازم و ضروری به شمار می رود. رسانه های اجتماعی کانال های آنلاین موثری برای ارتباط با مصرف کنندگان هستند. پژوهشات نشان داده است که این سایتها روی تصمیم گیری خرید مشتریان تر می گذارد. در بسیاری از پژوهشها نین مسئله بارها ثابت شده است که افراد در هنگام خرید محصول یا خدمت به دنبال نظرات دیگران می گردند.

تولید محتوا در رسانه های اجتماعی برای جلب وفاداری مشتری

با توجه به فعالیت کاربران در زمینه تولید محتوا در جامعه نام تجاری (برند) مبتنی بر رسانه های اجتماعی و پیوستن روزانه افراد با افکار و دیدگاههای متفاوت به رسانه های اجتماعی اطلاعات مناسبی را در اختیار افرادی قرار می دهد که در این ر ا فعالیت می کنند و بر اهمیت و ارزش رسانه های اجتماعی بر وفاداری به نام و نشان تجاری (برند) می افزاید، بنابراین هدف متعالی از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر وفاداری و تعهد به نام و نشان تجاری (برند) در رسانه های اجتماعی و استفاده از این راهکارها در جهت بازخورد موثر از این رسانه ها میباشد.

همچنین رسانه های اجتماعی به دلیل بستری که برای ما فراهي می آورند نیازهای مختلف از جمله نیاز به تعلق را در اعضا برآورده می سازند و در خلال آن نیازهای مشتریان را شناسایی کرده اطلاعات با ارزشی از آنها می گیرند و با تبادل اطلاعات بستر و زمینه های اعتماد سازی را در روند برآورده ساختن نیازهایشان فراهم می آورند که این خود زمینه ساز برآورده ساختن نیاز شرکتها و نامهای تجاری به وفاداری به نام تجاری از سوی مشتریان می باشند.

در این صفحه نام تجاری های آماده را مشاهده کنید.

اهمیت اعتماد به نام و نشان تجاری

طیف وسیعی از پژوهشات به دنبال سنجش فاکتورهایی هستند که بر روی روابط مشتری با شرکت و سایر مشتریان و عناصری از مدل مشتری محور و وفاداری به نام و نشان تجاری (برند) تاثیر گذارند. در واقع اینکه چگونه جوامع نام و نشان تجاری (برند) بر پایه ی رسانه های اجتماعی، بر روی عناصری از مدل مشتری محور به عنوان مثال، روابط بین مشتری با نام و نشان تجاری (برند). محصول شرکت و ساپر مشتریان و وفاداری و تعهد به نام و نشان تجاری (برند) تأثیر می گذارد؟ با وجود گسترش پژوهشات معطوف پر رسانه های اجتماعی و با عنایت به دانش محققان، هیج مطالعه ی واحدی در زمینه ی بررسی چگونگی اثرات جامعه نام و نشان تجاری (برند) و تبدیل آن به وفاداری و تعهد به تام و نشان تجاری (برند) در رسانه های اجتماعی مشاهده نگردید در انجام این کار اعتماد به نام تجاری یک نقش کلیدی است که در مطالعات قبلی نادیده گرفته شده است.

برند آماده
مرکز فروش برندهای آماده نیهاد دارای مجموعه ای بی نظیر از بهترین برندهای آماده واگذاری و نقل و انتقل در زمینه‌های گوناگون