بررسی نقش علائم تجاری و سایر عوامل موثر بر وفاداری مشتری

بررسی نقش علائم تجاری و سایر عوامل موثر بر وفاداری مشتری

امروزه کارخانجات تولیدی لوازم خانگی هر روز به هم شباهت بیشتری پیدا می‌کنند و به ندرت می‌توانند مشتریان را با ارائه خدمات و محصولات متفاوت مجذوب خود کنند. زیرا جدیدترین خدمات و محصولات خیلی سریع توسط رقیبان تقلید می شوند و به بازار ارائه می گردند. به همین دلیل وفاداری مشتری نکته مهم و ضروری به خصوص در حوزه لوازم خانگی می باشد.

کاهش هزینه برای جذب مشتری

کاهش هزینه‌های تولید و در نهایت کاهش قیمت تمام شده محصول موجب جذب مشتریان جدید و پایین آمدن هزینه معرفی محصول به مشتری ها و در نتیجه موجب افزایش سودآوری می شود. در حوزه صنعت موجود بودن کوچک ترین تفاوت در محصول و خدمت شما افزایش درخواست مشتری امتیاز مثبتی برای کسب و کار شما خواهد بود.

در گذشته صنعت لوازم خانگی در ایران، بخاطرمشکل های اقتصادی، اجتماعی و افزایش سطح درخواست بر تولید، مشتری مداری مورد بی اهمیتی واقع شده اما با وارد شدن محصولات وارداتی مشابه به ایران، صنعت لوازم خانگی به طرف رقابت پیش می رود. به همین دلیل کارخانه های تولید لوازم خانگی می بایست با شناسایی دقیق عامل های تاثیر گذار در وفاداری مشتری، خدماتی را برای جلب اعتماد مشتری و در نتیجه ایجاد وفاداری انجام دهند.

اهمیت عوامل علائم تجاری بر وفاداری مشتری

اهمیت نسبی برخی از عوامل شناخته شده مرتبط با علائم تجاری را بر وفاداری مشتری  بررسی می نماییم. این تحقیق به دانش موجود با آزمون همزمان اثرات نسبی عواملی از قبیل رضایتمندی، ارزش، مقاومت در برابر تغییر، اثرات و احساس، اعتماد و ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتری درک شده کمک می کند. بنابراین این بینش بوجود می آید که این عوامل در شکل گیری وفاداری مشتری در زمینه تحقیقاتی ما از اهمیت نسبی بالایی برخوردار است.

برند از مسئله های مهم برای شرکت ها میباشد که ان ها برای علایم تجاری خود سرمایه گذاری های وسیع و بلند مدت مخصوصا در حوزه های تبلیغات، پیشبرد فروش و بسته بندی می کنند. زیرا قدرت بازارشان ناشی از ایجاد علائم تجاری محصول های خود میباشد و علائم تجاری قدرتمند وفاداری مشتریان را برایشان به همراه می آورد. علائم تجاری و قدرت آن در بازاریابی صنعت لوازم خانگی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. جایی که حساسیت مشتری بسیار زیاد است و انعطاف پذیری در آن کم، کوچکترین کم توجهی باعث هدر رفتن همه تلاشهای بازاریابی میشود. در این میان موسسات تولیدی نیز از این مسائل مستثنی نمی باشند.

اهمیت برند در جذب، نگهداری و پشتیبانی از مشتریان

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق به اهمیت علایم تجاری در استراتژی های بازاریابی شرکتها و نقش آن در جذب، نگهداری و پشتیبانی از مشتریان بر می گردد. علائم تجاری نقش استراتژیک و مهمی در کسب مزیت رقابتی و تصمیمات مدیریت استراتژیک شرکتها دارد. اینکه مشتریان به علائم تجاری وفاداری نشان میدهند معیار مناسبی برای ارزیابی اثرات بلند مدت تصمیمات بازاریابی خواهد بود. یکی از مفاهیم با اهمیت در زمینه بازاریابی " وفاداری به نام و نشان تجاری است. شرکتها برای پیشرفت به نقش علائم تجاری خود در ایجاد وفاداری مشتریان آگاهی داشته باشند و بررسی نمایند که چه بخشهایی از علایم تجاری باعث محکم شدن این وفاداری به علایم تجاری می شود. عامل دیگر در ضرورت انجام این تحقیق این امر می باشد که تاکنون مطالعاتی که در زمینه بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری صورت پذیرفته است عمدتا در حوزه کالاهای مصرفی و یا حوزه بخش خدمات بوده است و کمتر تحقیقی در زمینه بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در زمینه کالاهای مصرفی با دوام خصوصا صنعت لوازم خانگی انجام شده است .

ارزش ویژه برند در وفاداری مشتری

با بررسی های انجام شده در کشورهای جهان در خصوص موضوع تحقيق شنه هایی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می گردد. استیون تیلور و همکارانش در مقاله ای تحت عنوان اهمیت ارزش ویژه برند در وفاداری مشتری مطالعه ای را در حوزه صنعت ماشین آلات سنگین انجام داده اند که نتایج تحقیق نشان می داد که وفاداری رفتاری و نگرشی هر دو بطور وسیعی تابعی از اعتماد و ارزش ویژه برند می باشند. رابطه وفاداری و رضایتمندی و همچنین رابطه وفاداری نگرشی و ۲ متغیر ارزش و مقاومت در برابر تغییر معنی دار نیستند. یک چهارچوب نظری جهت بررسی تاثیرات رضایت مشتری، کیفیت خدمات و ارزش دیدگاه ها و وفاداری مشتری در راستای خدمات شرکت پیشنهاد کردند.نتاج مطالعه نشان داد که رضایت و کیفیت خدمات بطور معناداری با ارزش در ارتباط میباشند و کیفیت نسبت به رضایت اثر قوی تری روی ارزش دارد.

تاثیر تصویر برند

یافته های آنان نشان داد که مشتریانی که سطوح بالاتری از کیفیت خدمات را دریافت می کنند تصوی مطلوب تری از موسسه را در ذهن خود می سازند. بعلاوه ارزش بطور معناداری بر تصوی اثرگذار است. بطور مشابه رضایت مشتری و دیدگاههای تصویی بعنوان عوامل موثر بر وفاداری خدمات یافت شده اند. البته رضایت تاثیر قویتری نسبت به تصویر بر وفاداری دارد. دیدگاه مشتریان از عملکرد روابط عمومی سازمان مقدم بر وفاداری است. اثر دیدگاه روابط عمومی بر وفاداری مشتری قوتر است و زمانی که تصوی برند مطلوب است، معناداری بیشتری دارد. اگر تصوی برند نامطلوب باشد،اثر دید گاه روابط عمومی بر وفاداری مشتری قابل اغماض است .تحققی درباره اینکه نام برند اثر مثبت روی تصویرفروشگاه از دیدگاه مشتری دارد و ترفيع، اثری مثبت روی ارزش در یافتی دارد، انجام دادند.

برند آماده
مرکز فروش برندهای آماده نیهاد دارای مجموعه ای بی نظیر از بهترین برندهای آماده واگذاری و نقل و انتقل در زمینه‌های گوناگون