طبقه بندی کالا و خدمات

طبقه بندی کالا و خدمات

یکی از اصول بنیادین در زمینه علائم تجاری، تخصصی بودن است. با تکیه بر این اصل متقاضی ثبت علامت بایستی، به هنگام تکمیل اظهارنامه، محصولات و خدماتی را که تحت پوشش علامت مزبور قرار می گیرند، مشخص و معین سازد. برای نظام دادن به این وضعیت یک نوع طبقه بندی اداری برای کالاها و خدمات وجود دارد که در ذیل به آن اشاره خواهد شد.

Read More
شرط قانونی بودن علائم تجاری

شرط قانونی بودن علائم تجاری

در این مطلب دو گروه از علائم بررسی می شود: اول نشانه هایی که به عنوان علائم تجاری و صنعتی قابلیت آن را دارند که قانوناً تحت حمایت قرار گیرند و دوم نشانه هایی که نمی توان از آنها به عنوان علائم یاد شده بهره گرفت.

Read More
کارکردهای علائم تجاری

کارکردهای علائم تجاری

کنترل کننده منشأ و کیفیت


علائم تجاری رسالت کنترل منشأ یا کیفیت محصول یا خدمات را بر عهده دارند. در حقوق مالکیت صنعتی کشور فرانسه اشاره ای به این کارکرد نشده است، اما در عمل مصرف کننده، این ابزار را به عنوان ضمانتی برای شناسایی اصلیت و کیفیت می شناسد: مجموعه قوانین مربوط به مصرف کننده فرانسه، کیفیت و منشأ محصولات را کنترل می کند.

Read More
علائم تجاری و صنعتی

علائم تجاری و صنعتی

علامت تجارتی و صنعتی (مارک) مهم ترین نشانه تمایزبخش میان کالاها و خدمات شرکتهای مختلف است، اما رسالت و کارکرد آن هر روز بیشتر از گذشته گسترش می یابد و بی سبب نیست که قوانین مربوط به مالکیت بر این علائم نیز، هر از چند گاه متحول می شود. 

Read More
برند یا نام تجاری چیست؟

برند یا نام تجاری چیست؟

یکی از مهم ترین مسائلی که در استراتژی محصول بایستی مورد توجه قرار گیرد نام و نشان تجاری است. 

Read More
برند آماده
مرکز فروش برندهای آماده نیهاد دارای مجموعه ای بی نظیر از بهترین برندهای آماده واگذاری و نقل و انتقل در زمینه‌های گوناگون