بررسی تاثیر احساسات و ادراک از نام نشان تجاری (برند)

بررسی تاثیر احساسات و ادراک از نام نشان تجاری (برند)

در بین رشته های مختلف صنایع آرایشی و بهداشتی صنعت عطر بیشترین درآمد را دارا میباشد. هم اکنون عطر از یک محصول لاکچری به یک محصول مد روز مبدل شده است و با نظر به نام و نشان های تجاری مختلفی که سالانه وارد بازار می شوند انتخاب برای مشتریان سختتر می شود.

Read More
بررسی تبلیغات رسانه ای و غیر رسانه ای بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری

بررسی تبلیغات رسانه ای و غیر رسانه ای بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری

رسیدن به مزیت رقابتی در عصرجدید، فقط با تکیه بر ویژگی های کار کردی محصولات و خدمات حاصل نمیشود، بلکه امروزه برند مهم ترین عامل متمایز کننده یک شرکت تجاری از رقبا میباشد. ارزش ویژه برند عبارت است از مجموعه ای از دارایی ها و تعهدات پیوندیافته با یک نام تجاری. یکی از دلیل های این شهرت، نقش استراتژیک و مهم ارزش ویژه برند در کسب مزیت رقابتی و تصمیم های مدیریت استراتژیک میباشد. زمانیکه ارزش ویژه برند به صورت دقیق اندازه گیری شود، ملاک مناسبی برای ارزیابی اثرات بلندمدت تصمیم های بازاریابی خواهد بود . هریک از فعالیتهای بازاریابی بر ارزش ویژه برند تأثیر گذار میباشد و فهمیدن اینکه چگونه فعالیت های بازاریابی در ارزش ویژه برند سهیم هستند یا به آن آسیب می رسانند، مدیران بازاریابی را قادر خواهد ساخت تا برنامه های بازاریابی تاثیر گداری را توسعه دهند. با توجه به نقش مهم ارزش ویژه برند و اهمیت اثر فعالیتهای ترویج و فروش بر ارزش ویژه برند ، این تحقیق امتحانی میباشد برای آزمون ارزش ویژه برند در صنعت لوازم خانگی کوچک در ایران و از سویی دیگر اثر فعالیت های ترفیعی رسانه ای بر هر یک از بعد های تشکیل دهنده ارزش ویژه برند در صنعت مذکور را مورد بررسی و سنجش قرار داده است.

Read More
رتبه بندی روش های ارزش گذاری نام تجاری از دید مشتریان

رتبه بندی روش های ارزش گذاری نام تجاری از دید مشتریان

در رقابت نه تنها متفاوت بودن مهم می باشد بلکه ایجاد تفاوت توسط ارائه ارزش منحصر به فرد محصول نیز بسیار اهمیت دارد. این کار را می توان با ایجاد ارزش ویژه نام تجاری انجام داد که برای مشتریان محصول، ایجاد ارزش می نماید. اما صرف ایجاد ارزش نام تجاری کافی نمی باشد و یکی از پر اهمیت ترین موضوعات مدیریت نام تجاری اندازه گیری ارزش ویژه آن می باشد. ارزش ویژه نام تجاری از همان ابتدا به یکی از مهم ترین اولویت های تحقیقات بازاریابی بود و امروز اهمیت آن افزایش یافته است. ارزش ویژه نام تجاری، مجموعه ای از دارایی ها و بدهی های مرتبط با نام و نشان تجاری می باشد که، ارزشی که محصولات و خدمات برای شرکت و با مشتریان شرکت ایجاد می کنند را افزایش می دهند یا کاهش می دهند. اندازه گیری دقیق ارزش ویژه نام تجاری در اکثر فعالیتهای کسب و کار نظیر بازاریایی، عملیات مالی و حسابداری، تخصیص بودجه بازاریابی، ارتباطات داخلی اعطای حق لیسانس و فرانشيز، گزارشگری ترازنامه برنامه ریزی ادغام و خرید، حمایت های قانونی، برنامه ریزی مالیات و غیره لازم می باشد.

Read More
تاثیر شهرت از دیدگاه مشتری بر ارزش ویژه برند

تاثیر شهرت از دیدگاه مشتری بر ارزش ویژه برند

برند و ارزش ویژه آن از جمله مهمترین عنصر های زنجيره ایجاد ارزش به حساب می آیند. سعی کردن برای تعریف رابطه میان مشتریان و برند ها به پیدایش مفهوم ارزش ویژه برند منجر شد.

Read More
تاثیر توسعه نام تجاری بر تصویر ذهنی

تاثیر توسعه نام تجاری بر تصویر ذهنی

امروزه بدلیل تنوع علاقه و سلیقه های مردم، سازمان ها بدنبال تولید محصولات جدیدی هستند که پاسخگوی این علاقه ها باشد. یکی از مسئله های مهم فراروی سازمانها، انتخاب نام تجاری مناسب برای این محصولات برای ایجاد تمایز آنها از محصولات رقیبان می باشد. روش توسعه نام تجاری یکی از روش های پیش روی شرکتها در نام گذاری محصول می باشد بطوریکه از هر ده محصول جدید هشت محصول با این روش به بازار معرفی میشود.

Read More
برند آماده
مرکز فروش برندهای آماده نیهاد دارای مجموعه ای بی نظیر از بهترین برندهای آماده واگذاری و نقل و انتقل در زمینه‌های گوناگون