تاثیر ارتباطات برند مصرف کننده بر بشارت برند

تاثیر ارتباطات برند مصرف کننده بر بشارت برند

امروزه اغلب سازمانهای صنعتی فهمیده اند که یکی از مهمترین دارایی های یک سازمان نشان تجاری محصولات و خدمات آنها می باشد. امروزه مصرف کنندگان با گزینه های زیادی برای انتخاب و خرید کالا و دریافت خدمات، کاهش زمان تصمیم گیری و پیچیدگی تصمیم گیری مواجه هستند. افرادی که قدرت تأثیر گذاری بر رفتار مصرف کننده و ایجاد مزیت های بازار برای شرکت ها را دارا می باشند، در بررسی های خود برای صاحبان بازار، مفهوم ارتباطات برند مصرف کننده را حیطه ای پ اهمیت در نظر می گیرند. پژوهشگران دانسته اند که ارتباطات برند مصرف کننده، مانند خرید برند، ستایش و دفاع از برند و به کاربردن تعبیرات منفی در مورد برندهای رقیب بر اقدامات مصرف کنندگان تأثیر می گذارد. در نهایت ارتباطات برند مصرف کننده قدرتمند، ظرفیت خوبی برای ایجاد وفاداری برند، جوامع برندی پر جنب و جوش و عملکرد پایدار شرکت در هر دو بعد فیزیکی و آنلاین فراهم می کند.

پژوهشگران و شاغلان بازاریابی علاقه بسیاری برای فهمیدن ماهیت و نتیجه ارتباطات برند مصرف کننده دارند. جدیدا توجه به بیان ماهیت و محرکهای شدید و مشتاقانه نتایج ارتباطات برند مصرف کننده افزایش پیدا کرده. پژوهشگران برای آشکار کردن ارتباطات برند مصرف کننده، روی پدیده هایی همچون «جوامع برندی» و «فرهنگ برند»، تلاش می کنند که اهمیت چارچوب ارتباطات اجتماعی و جوامع خاصی که در میان تحسین کننده های برند ایجاد می شود را روشن نمایند. با ملاحظه روش های تشدید ارتباطات بین افراد مصرف کننده و برندهای مفاهیمی مانند «طرفداری پرند»، «اشتیاق برنده و مهر پرند» توسط پژوهشگران شناسایی شده است. با توجه به نتیجه ارتباطات برند مصرف کننده، مفهوم هایی مانند «برجستگی برند»، دفاع از برند» و «بشارت برنده ارائه شده است.

لیست برند های آماده ثبت نیهاد را در این لینک ببینید.

مفهوم بشارت، برند به عنوان یک پشتیبان رفتاری و گفتاری فعال، به فروش بیشتر برند، متقاعد کردن دیگران برای تمرکز روی یک برند با تبلیغات منفی در مورد برندهای رقیب و گسترش توصیه مثبت برند منجر می شود. کمتر از دو دهه پیش صاحبان بازار دریافتند که مشتریان راضی تجربه خود را به هشت نفر دیگر منتقل میکنند، در حالیکه مشتریان ناراضی تجربه خود را به بیست نفر دیگر منتقل میکنند؛ به همین دلیل پیشرفت فناورانه معاصر که توانسته امکان رفتارهای مستقیم برند مشتریان را فراهم نماید، توسط انجام اقدامات مربوط به خرید و همچنین انجام رفتارهای ارتباطی مؤثر با دیگران کمک فراوانی نموده است.

ارتباطات برند مصرف کننده

ارتباطات برند مصرف کننده نوعی وابستگی که برای ارتباط بین فردی در چارچوب های اجتماعی شکل گرفته، می باشد. وابستگی مذکور برای ایجاد ارتباطات بین فردی، فعل و انفعالات با برندهای مختلف را هدایت می کند. رابطه با برند، گسترش منطقی «نظریه شخصیت برند» می باشد. از نظر روان شناختی، مشتریان می توانند رابطه دوجانبه با برندها توسعه دهند که این رابطه ها توسط تبلیغ کنندگان شکل روابط انسانی به خود میگیرند. این رابطه ها به مشتریان امکان می دهد تا برندها را از نظر شخصیتی ارزیابی نمایند. همانند فرآیندی که شامل شکل گیری و حفظ ارتباطات بین فردی است، ارتباطات برند مصرف کننده نیز توسط رفتارهای عقاید شناختی و ارتباطات احساسی با برند در نتیجه به تأثیر در رفتار مصرف کنندگان برای برند منجر می شوند. متغیرهای متفاوتی برای بیان ارتباطات برند مصرف کننده استفاده میشوند، که عبارتند از اطمینان برند، تعهد برند و هویت پذیری برند.

بشارت برند

اینکه ارتباطات برند مصرف کننده به ارتباط بین مصرف کنندگان با همدیگر و دیگر رفتارهای مربوط با برند منجر می شود، به خوبی تأیید شده. شرکت ها همواره به فهمیدن رابطه مصرف کنندگان با برندهای خود، به منظور پرورش و تشویق رفتارهایی که به نفع برند می باشد، علاقه مندند. امروزه سازمان ها نیز به گروهی نسبتا کوچکتر، اما بسیار بانفوذ از مصرف کنندگان به نام بشارت دهندگان برند، توجه زیادی دارند. این گروه از مصرف کنندگان ویژگی های خاصی دارند که عبارت اند از: برندهای آنان را به شدت ترویج می دهند؛ به طور فعال تجربه های مربوط به برند را به دیگران انتقال می دهند؛ برای جذب دیگران برای تجربه برند تلاش می کنند و در نتیجه به منصرف کردن دیگران از مصرف برندهای رقیب اقدام می کنند.

مبشران برند احتمالا روابط رویکرد اجتناب را نیز نشان می دهند؛ با این وجود تحقیقات منسجم در زمینه بشارت برند محدود است. بشارت برند را با استفاده از رفتارهای شفاهی یا توصیه ایی که از دلبستگی های احساسی و روانی به برند ناشی می شود، تعریف میشود. طی یک تحقیق تجربی دانست که اعضای جامعه برندی به صورت همزمان درگیر بشارت مربوط با برند و بشارت مربوط با جامعه می باشند و این در صورتی بود که بشارت برند از برند ناشی می شد و بشارت مربوط با جامعه از وفاداری سرچشمه میگرفت.

اطمینان برند

اطمینان در معنی کلی، تمایلی می باشد برای تکیه بر طرف مقابل در روبرویی با خطر بر طبق عقیده هایی که در مورد طرف مقابل وجود دارد. به صورت مشابه اطمینان برند تمایلی برای تکیه بر برند بر طبق عقیده هایی که در مورد آن برند وجود دارد تعریف می شود؛ البته فرایند مذکور با درنظر گرفتن خطر یا مطمئن نبودن همراه با آن برند اتفاق می افتد. اطمینان برند ترکیبی از عقاید شناختی و درک تاثیر گذار در مورد نام تجاری می باشد. اعتقاد اطمینان برند شناختی شامل انتظارات از اعتبار برند، سازگاری و شایستگی برند می باشد و به پیش بینی عملکرد تمام محصولاتی که تحت نام برند فروخته می شوند، منجر می شود. عوامل تاثیر گذار و احساسی که می توانند به اطمینان برند منجر شوند عبارت اند از: انتظارات از صداقت برند، درستکاری یا خیرخواهی برند، عوامل مذکور انتظاراتی را که برند به نفع مصرف کنندگان انجام میدهد را شامل میشود. انتظارات مذکور موقع خرید کلیه محصولات تحت نام برند در ذهن مصرف کنندگان ایجاد خواهد شد. اطمینان برند بر نگرش مصرف کنندگان و رفتارهای مربوط با برند تأثیر می گذارد که شامل خرید برند، نگرش و وفاداری برند، ادراک از ارزش برند و توصیه برند می باشد.

ثبت نیهاد آماده خدمات رسانی برای هموطنان عزیز می باشد.

برند آماده
مرکز فروش برندهای آماده نیهاد دارای مجموعه ای بی نظیر از بهترین برندهای آماده واگذاری و نقل و انتقل در زمینه‌های گوناگون