مدیریت برند در آموزش عالی تأثیر ارزش ویژه برند بر جذب استعدادهای علمی

مدیریت برند در آموزش عالی تأثیر ارزش ویژه برند بر جذب استعدادهای علمی

پیدایش دانشگاهها با هدف تولید، توزیع و پیشرفت دانش و همچنین آموزش نیروی انسانی متخصص، منشاء تحولات اکثری در جوامع انسانی و متمدن امروزی می باشد. در ایران نیزء اموزش عالی و دانشگاهها با تخصصی شدن و تربیت نخبگان جامعه و تعلیم و تربیت سرمایه های انسانی در شاخه های مختلف دانش همراه می باشد و نقش پر اهمیت و تاثیر گذاری در بهره وری صنایع و سازمان ها دارا می باشد. در حقیقت، آموزش عالی را می توان تاثیر گذارترین روش سرمایه گذاری در منابع انسانی خواند که با آموزش، دانش افزایی و ارتقای نگرش و مهارتهاء حوزه های فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی لازم را برای توسعه ملی فراهم میکند و نقش مهمی در شکل دهی و تحقق سیاستهای مطرح در برنامه پنجم و ششم توسعه کشوری ، نقشه جامع علمی کشور و هدف های نظام علم و فناوری کشور ایفا میکنند.همچنین ضروری می باشد که در جذب استعدادهای علمی و افرادی که به عنوان هیات علمی وارد دانشگاه و نظام آموزش عالی کشور میشوند و عهده دار این وظیفه مهم هستند تا رسالت و هدف ها کلان آموزش عالی تحقق یابد، توجه عمیقی داشت.... بر همین اساس، جذب استعدادهای علمی و نگهداشت و ارتقای آنها در طی سال های اخیر در دستور کار سیاستی مراجع سیاست گزاری آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیران عالی این نهاد بوده است. اما آنچه این فرایند را تحت تاثیر خود قرار داده است برند دانشگاه می باشد. به این معنی که، برند یکی از پر ارزش ترین دارایی های هر سازمان می باشد و امروزه موضوع برند سازی به المري استراتژیک برای اغلب دانشگاه ها برای ایجاد تمایز و بیان نقاط قوت خود تبدیل شده است به صورتیکه دانشگاهها به رتبه بندی و برندسازی به عنوان یک راه حل در شرایط امروزی روی آورده اند .

یکی از فعالیتها در حوزه برندسازی، مدیریت برند می باشد که سعی میکند که با سیاست گزاری دقیق و اصولی و برنامه ریزی های به موقع برای برند ، ایجاد ارزش کند و بعد، در راستای رهبري تغييرات برای توسعه و بهبود آن بکوشد . برند دانشگاه وقتی موفق خواهد شد که مدیران آموزش عالی و سیاستگزاران حوزه کلان آموزش عالي درک صحیحی از دارائی هایی نامشهود دانشگاه و نظام آموزش عالی و برند دانشگاه دارا باشند. در این راستا باید برای مدیریت نام تجاري و مدیریت برند دانشگاه برنامه ریزی استراتژیک داشت، به این معنی که ابتدا با تدوین بیانیه ماموریت و چشم انداز دانشگاه اهداف را به درستی و دفیق و روشن تعریف کرد. و بعد بر اساس ارزیابی محیط داخلی و خارجي دانشگاه استراتژی هایی برای رسیدن به برند مطلوب دانشگاهی، اتخاذ کرد و با استفاده از نظارت دقیق در هر مرحله بازخورد لازم به مدیران کلان دانشگاه در رابطه با میزان دستیابی به هدف ، داده شود. به معنی دیگر، برای هر دانشگاه یک برند دقیق باید انتخاب شود و وقتی که به روشی جامع و یکپارچه برند مدیریت شود، به منزله یک دارایی بالرزش محسوب میشود. به همین سبب با تدوین و گسترش برند دانشگاه، می توان در جهت ماموریت گرایی آن نیز اقدامات موثری را انجام داد با توجه به آنکه برندسازی در موسسات آموزش عالی یکی از موضوعات مهم و منقول است؛ درادامه، با دیدگاه بلندمدت و راهبردی به ارائه روش مدیریت برند در آموزش عالی و تاثیر آن بر جذب استعدادهای علمی پرداخته می شود و تاثیر ارزش ویژه برند وفاداری برند، کیفیت درک شده، تداعی برنده آگهی برند، تمایل به قبول گسترده برند پرجذب استعدادهای علمی و نقش معیار هویت برند در دانشگاهای دولتی شهر تهران بررسی می شود.

بر این اساس، سوال های زیر مطرح می شود.

آیا ارزش ویژه برند پر جذب استعدادهای علمی در دانشگاه تاثیر دارد؟ آیا هویت برند دانشگاه برجذب استعدادهای علمی در دانشگاه تاثیر دارد؟

 

نقش برند دانشگاه در تصمیم گیری متقاضیان ورود به دانشگاه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امروزه افزایش رقابت بین دانشگاه ها، نیاز آنها را برای درک، مدیریت و نفوذ موقعیت تجاری بیشتر میکند و برند دانشگاه نقش مهمی در تصمیم گیری متقاضیان ورود به دانشگاه دارد. همچنین، دانشگاه ها بیش از پیش روش های بازاریابی معمول شامل مدیریت برند را برای رقابت مؤثر په کار می برند. برند یک دانشگاه نشان دهنده کلبث ادراکات و احساسات است که ذینفعان مرتبط با أن دانشگاه خاص دارند. ادراکات ملموس مانند هزینه های شهریه و کیفیت آموزش و همچنین، کیفیتهای نمادین و عاطفی مانند لذت، شور و هیجان شامل برند دانشگاه هستند. هویت برند مجموعه اي از ویژگی های انسانی مرتبط را شامل میشود . به بیان دیگر، ارزش ویژه برند دارایی های مربوط به برند و برند است که معمولا به صورت نامشهود وجود دارد و موجب مزیت رقابتی می گردد. این داراییها شامل آگاهی برند. کیفیت ادراک شده. تداعی برند، وفاداری برند و سایر دارایی های مربوط به برند است . اما تعریف آکر از ارزش ویژه برند دارای وجوه مختلفی است نخست، ارزش ویژه برنده مجموعهای از دارائیهاست، بنابراین، مدیریت ارزش ویژه برند مستلزم ایجاد و افزایش این دارانی هاست. دوم، هر کدام از دارایی های برند از طرق متنوعی ارزش زایی میکنند، سوم، ارزش ویژه برند هم برای شرکت و هم برای مشتریان ارزش زایی میکند. چهارم، دارائیها و تعهداتی که به نام و علامت برند مرتبط هستند، در صورت هر گونه تغییر در نام یا علامت برند، ممکن است دستخوش تغییراتی شوند و یا حتی برخی از آنها از بین بروند کلر ارزش ویژه برند را شامل آگاهی برند، میزان قدرت، مطلوبیت و منحصر به فرد بودن شماعی برند در حافظه مصرف کننده می داند.

نام تجاری آماده آرایشی بهداشتی را در این صفحه ببینید.

نقش برند در آموزش عالی

نکته مهم این است که با توجه به مفاهيم متعدد در خصوص حوزه خاص برند ، مقیاس های سنتی هویت برند شرکت نمی توانند دقيقا هویت برند دانشگاه را شامل شوند، زیرا در موسسات و مراکز آموزش عالی با توجه به این که دانشگاهها در محیط های چالش برانگیز و پویا عمل میکنند، استراتژی بازاریابی در تضمین جذب و حفظ دانشجویان و اساتید قوی در اولویت قرار می گیرد ، بولتایت معتقد است که برند دانشگاهها دارای توان بالقوه بسیاری جهت ایجاد احساسات قوی نسبت به بسیاری از برندها هستند و کلید دستیابی به این موفقیت ایجاد یک هویت ارتباطی منحصربه فرد است و دانشگاههایی که دارای یک برند برتر می باشند می توانند عاملی انگیزشی و رقابتی برای ایجاد تمایل متقاضیان تحصیل و با جذب به عنوان هیات علمی جهت انتخاب دانشگاه در مقایسه با دانشگاههای رقیب شود . برند در آموزش عالی، وقتی که با موفقیت و با ابزار ارتباطی مدرن اجرا شود، آگاهی و شناخت بیشتری در میان حوزه های متعدد ایجاد میکند. علاوه به راین، اولویت دانشجویان برای انتخاب یک دانشگاه مدرن بودن و محیط جالب و فناوری به روز آن است الذاء این موضوع امروزه برای اکثر نهادهای آموزش عالی و دانشگاههای کشور موضوع مهم و استراتژیک می باشد ، زیرا آنها به این باور و يقين رسیده اند که برند دانشگاه و برند دانشگاه عامل مهمی در جذب سرمایه مادی و انسانی ، شامل جذب دانشجوی خارجی و داخلی مستعد ، جذب هیات علمی و نخبگان و استعدادهای علمی است. زیرا برند دانشگاه و تصویر ذهنی مثبت از دانشگاه منجر به علاقه و گرایش نخبگان و استعدادهای علمی به سوی دانشگاهی بهتر و بالاتر می شود و با توجه به ماموریت و رسالت دانشگاهها در سند چشم انداز آموزش عالی و اسناد بالادستی، این موضوع نیازمند بررسی و دقت نظر می باشد و باید با آینده اندیشی و خود تحقیقی دانشگاهی، تمامی ابعاد یک برند موفق دانشگاهی در حوزه هایی چون روابط و ارتباطات اجتماعی، ارتباط با صنعت، کارآفريني و دانش آفرینی، هویت، کیفیت آموزشی، کیفیت تحقیقی، کیفیت فرهنگی و تربیتی، تولید علم نوآورانه و مانند آن، مورد مطالعه و بررسي قرار دهد.

نام تجاری لوازم خانگی را در این صفحه ببینید.

اهمیت مدیریت برند دانشگاه ها

مدیریت برند دانشگاهها، به دانشگاهها اطمینان می دهد که افرادی شایسته با مهارت های خاص، جایگاه شغلی مناسب داشته باشند، مدیریت استعداد نوعی استراتژی مدیریت سیستماتیک است که پست هایی را که منبع پایداری ساوقتی و امتیاز رقابتی می باشند را تعریف میکند و برای جایگزینی پست های کلیدی و مسئولیت های مهم از افراد مستعد در جهت توسعه ساوقتی و پایداری آن مهیا میکند. مدیریت استعداد فعالیتی مثبت و مفید برای سرمایه گذاری و رشد افراد دارای توانایی بالا می باشد و به افراد دارای توانایی بالا کمک کرده، آنها را در جهت توسعه به وسیله افراد توانمند یاری رسانده و افراد دارای عملکرد ضعیف حذف می گردند و مدیریت استعداد دارای چرخهای است که شامل 3 حوزه اصلی است که عبارت اند از: شناسایی و جذب استعدادها، حفظ و نگهداری استعدادها و توسعه استعدادها، مدیریت استعداد به دو علت دارای اهمیت می باشد: اجرای مدیریت استعداد باعث جذب و نگهداری موفقیت آمیز استعدادها می گردد کارکنان برای پست های کلیدی در آینده انتخاب میشوند. همچنان که برای جذب اعضای هیات علمی اقدامات روشمندی صورت می گیرد. بهترین راهبرد برای موفقیت در رقابت برای جذب استعدادها، گردآوری تمام افراد با استعداد نیست بلکه جذب مناسب ترین افراد است و از مدیریت برند در دانشگاهها این گونه انتظار می رود تا در جهت جذب استعدادهای علمی و نخبگان تلاش کند و به روند کشف و تولید دانش و تربیت نیروی متخصص توسط دانشگاهها کمک کند، زیرا مهم ترین سرمایه های هر جامعه ای استعدادها و نخبگان آن هستند برای رسیدن به این مهم باید به سرمایه های دانشگاهي ، که همان اعضای هیئت علمی برای آموزش و تحقیق ، هستند توجه کرد. مطالعات جندی تأثیر هویت برند را بر اولویت، رفتار و تجربه مصرف کننده نشان داده است. اما این موضوع در حوزه آموزش عالی بندرت مورد توجه واقع شده است. سانگ و پانک هویت برند را به عنوان بخشی از تصویر کلی دانشگاه ارزیابی میکنند و تأثیر مثبتی از تصویر دانشگاه را در نگرش حمایتی دانشجویان نسبت به آن نهاد شناسایی میکنند مارتینز و گارسیا نیز تصویر ذهنی و برند دانشگاه را از دید اساتید دانشگاهی مورد بررسی قرار دادند و بیان کردند.

برند آماده
مرکز فروش برندهای آماده نیهاد دارای مجموعه ای بی نظیر از بهترین برندهای آماده واگذاری و نقل و انتقل در زمینه‌های گوناگون