• 35516268 (041)

    989146664459+

    989334009496+

ثبت اختراع

سفارش ثبت اختراع

از ایده تا مالکیت

مشاه رایگان اختراع

مشاوره رایگان

آیا شما نیز از ربوده شدن اختراع خود واهمه دارید/

استعلام اختراع

استعلام اختراع

تعیین کنید آیا اختراع شما قابل ثبت است؟

ثبت اختراع


مرکز ثبتی نیهاد با تیم کارشناسان متخصص و متعهد بهمراه مشاوره رایگان تلفنی یا حضوری مفتخر به انجام امورات ثبتی شما می باشد ما درتمامی مراحل امورات ثبتی تان، همواره در کنار شما  خواهیم بود.

35516268(041)

9146664459(98+)

9334009496(98+)

از اینکه مرکز ثبتی نیهاد را برای امورات ثبتی خود برگزیده اید متشکریم